News‎ > ‎

Armaghabilia

posted 2 Sep 2012, 08:43 by Shaun-Marty Lawless   [ updated 2 Sep 2012, 08:43 ]

Armaghabilia
 

The PR/IT committee is currently developing a new concept for the county and possibly a first for the GAA. The idea is to ask supporters to bring items of historical importance to the GAA in Armagh for display as part of Culture night on 21 September a 9.30 p.m. Individuals will be photographed with their items and have them documented so that a similar display can be mounted for various events in the county in the future. Our initial research indicates that there is enthusiasm for this project and we envisage items that date back to the foundation of the organization coming to the surface for the first time in years. This display will be made available to the public on Saturday 22 September between 12 p.m. and 4.30 p.m.

 

We appeal for each club to appoint a volunteer to work in conjunction with the PR committee so that Armaghabilia becomes a great success.  Armaghabilia will further make the work of the GAA in Armagh known to the wider public and allow the GAA to play their part in Culture Night; an event which is growing each year.

  

Armaghabilia

 
Tá coiste caidrimh phoiblí de chuid Bhord Chondae Ard Mhacha den CLG ag forbairt scéime nua don chondae agus b’fhéidir don CLG é féin dar teideal Armaghabilia. Iarrtar ar dhaoine a thugann tacaíocht don CLG in Ard Mhacha ábhar a bhfuil tábhacht nó spéis stairiúil ag baint leo a thabhairt chuig an Cheannáras ar an Aoine 21 Meán Fómhair 2012 ar 9.30 i.n. mar chuid den Oíche Chultúir. Glacfar grianghraif de  na húinéirí agus na píosaí atá leo agus déanfar taifead daofa sa dóigh is go mbeidh an CLG ábalta taispeántas mar seo a chur le chéile do ócáidí oiriúnacha san am atá romhainn. Ón réamhthaighde atá déanta ag an choiste caidrimh phoiblí tá an-suim ag lucht tacaíochta an CLG sa tionscnamh seo agus beidh muid ag dúil le hiarsmaí a fheiceáil don chéad uair ó bhunú na heagraíochta ar aghaidh. Beidh an taispeántas oscailte don mhórphobal an lá dár gceann, An Sathran 22 Meán Fómhair, sa cheannáras i bPáirc Lúthchleas Uí Mhuireagáin ó 12.30 go dtí 4.30 i.n.

 
Iarrann an coiste caidrimh phoiblí ar achan chlub sa chondae duine a cheapadh le comhordú a dhéanamh ar Armaghabilia ina gclub féin agus teagmháil a dhéanamh le OCP an chondae Réamonn ag pro.armagh@gaa.ie Is cinnte go ndéanfaidh Armaghabilia obair mhór mhaith an CLG i gcondae Ard Mhacha a chur os comhair an phobail mar chuid den oíche naisiúnta chultúir.


Comments