News‎ > ‎

An Tobar Líofa - Gaeltacht Bursary Give Away!

posted 28 Jun 2012, 00:11 by Shaun-Marty Lawless

Mar iatán, gheobhaidh sibh cóip den phreaseisiúint agus den iarratas a bhaineann le scéim scoláireachtaí don samhradh seo.

 

-Caithfidh iarratasóirí bheith cláraithe le Líofa

-Níl cead cur isteach ar an scéim má tá siad cláraithe le cúrsa cheana féin

-Caithfidh siad freastal ar cheann de na cúrsaí mar atá leagtha amach in Aguisín a haon

-Tá treoirlínte maidir le critéir leagtha amach faoi cuid B den fhoirm

-Thig le daoine fásta agus le daoine óga cur isteach air

-Caithfidh iarratais bheith istigh roimh 4in ar an Aoine 6ú Iúil 2012

 

Please find the application form in relation to Líofa Scholarship Scheme for this summer, in Downloads.

 

- Applicants must be registered with Líofa

- Applicants cannot be  already registered with a Gaeltacht course

- Applicants must attend one of the courses as laid out in Appendix 1

- Criteria is set-out in section B of the form

- Both adults and teenagers can apply for the scheme

- Applications must be received by 4pm on Friday 6 July 2012

 

 

Scaip an scéal le bhur dtoil agus ná bíodh leisce oraibh teagmháil a dhéanamh le Líofa má tá ceist ar bith agaibh!

 

Spread the word please and do not hesitate to contact Líofa if you have any questions!


Comments